logo

Paul Everaert

Paul Everaert

Het kapitalisme evolueert in de eenentwintigste eeuw naar een nieuw rentenierskapitalisme. Het is niet het Europees rentenierskapitalisme, maatgevend tot het begin van de twintigste eeuw. Deze keer wordt de weg getoond door de VS, die model staat voor zeer hoge arbeidsinkomens aan de top van de inkomensverdeling.

Deel 3 – De schaduwkant van Duitslands economische succes

Is het succesverhaal van de Duitse economie echt zo glansrijk en zo stabiel als nu wordt verhaald? De lichtzijden worden duidelijk overbelicht en de schaduwkanten onderbelicht. De instabiliteit vergeten. Sommige opiniemakers hangen het hele succes op aan de Hartz-hervormingen. Die vormen economisch gezien maar een randje, maar zijn wel onderdeel van omgekeerde herverdeling. In tijden van grote onzekerheid, gekoppeld aan brede maatschappelijke transities, worden hegemoniale denkbeelden opgelegd ten koste van de zwakkeren in de samenleving. Dat dreigen we vandaag opnieuw te zien. En worden daarmee de demonen van Hitler-Duitsland opnieuw opgeroepen? Die vraag kwam naar boven ter gelegenheid van “De l’ Allemagne”, een succesrijke tentoonstelling in het Parijse Louvre . Is dat echt een onvermijdelijk verhaal?

Dit is het derde deel van een drieluik. We bespraken eerst de Hartz-wetten en vervolgens of die zo beslissend zijn voor het Duitse “jobwonder”. Duitsland blijft vooralsnog een sterke industriële natie die eigenlijk geen zinnige redenen kan aandragen om haar sociale bescherming af te bouwen. Daarover dit laatste deel.

Deel 2 – De economische kracht van een industriële natie

Is het succesverhaal van de Duitse economie echt zo glansrijk en zo stabiel als nu wordt verhaald? De lichtzijden worden duidelijk overbelicht en de schaduwkanten onderbelicht. De instabiliteit vergeten. Sommige opiniemakers hangen het hele succes op aan de Hartz-hervormingen. Die vormen economisch gezien maar een randje, maar zijn wel onderdeel van omgekeerde herverdeling. In tijden van grote onzekerheid, gekoppeld aan brede maatschappelijke transities, worden hegemoniale denkbeelden opgelegd ten koste van de zwakkeren in de samenleving. Dat dreigen we vandaag opnieuw te zien. En worden daarmee de demonen van Hitler-Duitsland opnieuw opgeroepen? Die vraag kwam naar boven ter gelegenheid van “De l’ Allemagne”, een succesrijke tentoonstelling in het Parijse Louvre . Is dat echt een onvermijdelijk verhaal?

Dit is het tweede deel van een drieluik. In het eerste behandelden we de Hartz-wetten en de effecten ervan. Nu bekijken we of Hartz wel zo beslissend is voor het Duitse “jobwonder”.

Deel 1 – De Hartz-wetgeving

Is het succesverhaal van de Duitse economie echt zo glansrijk en zo stabiel als nu wordt verhaald? De lichtzijden worden duidelijk overbelicht en de schaduwkanten onderbelicht. De instabiliteit vergeten. Sommige opiniemakers hangen het hele succes op aan de Hartz-hervormingen. Die vormen economisch gezien maar een randje, maar zijn wel onderdeel van omgekeerde herverdeling. In tijden van grote onzekerheid, gekoppeld aan brede maatschappelijke transities, worden hegemoniale denkbeelden opgelegd ten koste van de zwakkeren in de samenleving. Dat dreigen we vandaag opnieuw te zien. En worden daarmee de demonen van Hitler-Duitsland opnieuw opgeroepen? Die vraag kwam opnieuw naar boven ter gelegenheid van “De l’ Allemagne”, een succesrijke tentoonstelling in het Parijse Louvre . Is dat echt een onvermijdelijk verhaal?

We behandelen de vraag naar het ogenschijnlijke Duitse succes in drie afleveringen. We beginnen met een schets van de zogenaamde ‘Hartz-wetten’.

In 1928 voorspelde J.M. Keynes dat er 100 jaar later een vrijetijdmaatschappij zou ontstaan. Het kapitalisme was in staat de productiviteit met rasse stappen te doen stijgen. Daardoor zou er een maatschappij van overvloed ontstaan en dus de materiële behoeften voldaan. Eerst moest de bevolking wel door een onzalig kapitalisme, een pact met de duivel sluiten. Dan lonkte de utopie van de vrije tijd: schaarse arbeidstijd en onbegrensde mogelijkheden om zich aan cultuur en vrijheid te wijden. Dan zouden er andere problemen komen: de mens die een zinvolle invulling moet geven aan die nieuwe vrijheid. Het boek How much is enough? van Robert en Edward Skidelsky inspireerden ons om Keynes’ claim te onderzoeken.

De klassieke monetaire politiek trapt op zijn adem als het gaat om het bestrijden van de depressie. In deze toestand is er een niet-conventionele politiek van de centrale banken nodig en een budgettaire stimulus door de overheid. Die benadering kan ons bovendien helpen bij de transitie naar een groene economie. We laten ons in de bespreking daarvan leiden door het nieuwste boek van de Amerikaanse econoom Paul Krugman: End this depression now!

woensdag, 30 mei 2012 14:21

„A complete tempest in a tea-pot“?

Marc Roche meldt in Le Monde van 8 april grote verliezen in het Chief Investment Office van JPMorgan, opbasis van een bericht op de voorpagina van The Wall Street Journal van 6 april. De voorzitter en CEO van JPMorgan, Jamie Dimon ridiculiseert het bericht en zegt dat het gaat om “A complete tempest in a tea-pot”.

Het voorval lijkt om veel meer te gaan dan een onbetekenend fait divers. Het is eerder tekenend voor de strijd die er gevoerd wordt over de regulering van het bankwezen.

 

vrijdag, 27 april 2012 14:21

Heartland Institute Fakegate?

Peter Tom Jones vestigde in Vlaanderen de aandacht op het verschijnsel van het klimaatscepticisme: twijfel zaaien over de consensus van de klimaatwetenschap. In Le Monde van 18 februari 20121 verscheen een bijdrage over uitgelekte documenten van de Amerikaanse denktank Heartland Institute. De documenten werden bekend gemaakt door de blog DeSmogBlog, opgericht in januari 2006 ter bestrijding van desinformatie omtrent de opwarming van het klimaat (www.desmogblog.com). Die documenten verschaffen informatie over het budget van het Heartland Institute, zijn actieplannen en financiers, en over de vergoede experts die als woordvoerder van het klimaatscepticisme optreden.

 

 

 

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.